USTAW SWÓJ BIZNES

Skuteczna oferta w zarządzaniu kadrami i płacami to jedna z naszych mocnych stron. Postaw na jakość! Niech twoja firma działa sprawnie.

NASZA OFERTA

Zapoznaj się z naszą ofertą i rozpocznij współpracę. Dzięki nam zaoszczędzisz swój czas oraz pieniądze.

DZIAŁ ROZLICZEŃ PODATKOWYCH

Obejmujący swoim zakresem księgi rachunkowe, księgi przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, kartę podatkową, na który składa się cały sztab pracowników, prowadzi rozliczenia podatników z fiskusem.


Usługi rachunkowe dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia
ksiąg handlowych (pełna księgowość)

Księgi handlowe

   • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
   • Budowa planu kont wraz z dostosowaniem do specyfiki przedsiębiorstwa
   • Aktualizacja planu kont i zasad rachunkowości oraz kontrola zgodności z ustawą o rachunkowości
   • Tworzenie zasad polityki rachunkowości
   • Ewidencja obrotu kasowego
   • Ewidencja obrotu magazynowego
   • Ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji
   • Okresowa weryfikacja sald kont
   • Okresowa weryfikacja stanu aktywów i pasywów
   • Rozliczenia dewizowe
   • Sporządzanie IFT
   • Sporządzenie sprawozdań dla NBP
   • Sporządzanie zestawień do ISO

Obsługa podatkowa

   • Sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
   • Pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowch
   • Monitorowanie poziomu zobowiązań podatkowych Zleceniodawcy oraz wskazywanie rozwiązań w tym zakresie

Rozliczenia handlowe

   • Ewidencja rozrachunków z uwzględnieniem terminów płatności
   • Monitoring rozrachunków
   • Okresowa kontrola stanu należności i zobowiązań

Sprawozdawczość (zarządcza, podatkowa i administracyjna)

   • Wydzielenie ośrodków odpowiedzialności za koszty i wyniki – ewidencja w ustalonym przekroju
   • Sporządzanie raportów zarządczych wg przedstawionego wzoru lub opracowywanie raportów zgodnie z potrzebami Klienta
   • Sporządzanie sprawozdań finansowych, podatkowych i statystycznych (F01, DG, CIT, VAT, itp.)

Zakres świadczonych usług dla podmiotów rozliczających się na podstawie
PKPIR, Ryczałtu lub Karty podatkowej

Ewidencja PKPIR, Ryczałt, Karta podatkowa

   • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
   • Doradztwo w zakresie możliwości wyboru jednej z powyższych form ewidencji
   • Ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji
   • Ewidencja wyposażenia

Obsługa podatkowa

   • Sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (PIT, VAT)
   • Pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych

Rozliczenie ZUS za właściciela/właścicieli

  • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych
  • stała współpraca z ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa