USTAW SWÓJ BIZNES

Skuteczna oferta w zarządzaniu kadrami i płacami to jedna z naszych mocnych stron. Postaw na jakość! Niech twoja firma działa sprawnie.

NASZA OFERTA

Zapoznaj się z naszą ofertą i rozpocznij współpracę. Dzięki nam zaoszczędzisz swój czas oraz pieniądze.

Nowy model fakturowania od 1 stycznia 2013 r.!

REGULAMIN FAKTUROWANIA

Instrukcja wystawiania faktur dla potrzeb podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r.

Od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzą w życie m.in. przepisy rozporządzeń Ministra Finansów wprowadzające nowy model fakturowania, różniący się w sposób zasadniczy od rozwiązań obowiązujących w Polsce od niemal 20 lat. Jest to związane z koniecznością dostosowania polskich przepisów do wymogów wprowadzonych Dyrektywą 2010/45/UE, harmonizującą regulacje dotyczące fakturowania, a także orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Znowelizowane przepisy Dyrektywy 112, a za nimi polskie przepisy powołanego rozporządzenia, wprowadzają od dnia 1 stycznia 2013 r. rewolucyjny, tzw. otwarty model fakturowania. Od tej daty przepisy prawa podatkowego regulujące tę materię, określają wyłącznie ogólne ramy prawne fakturowania, a obowiązkiem każdego podatnika jest określenie wielu zasad szczegółowych, które będą kształtować indywidualny model fakturowania danego podmiotu. Podatnik musi dokonać merytorycznych wyborów, w szczególności określić sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktur; wynika to z nowego § 20a znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. W myśl powołanego przepisu autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Podatnik powinien sporządzić wewnętrzny regulamin (instrukcję) fakturowania, który określi w sposób formalny sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktur wystawianych przez ten podmiot. Organy podmiotu (np. zarząd spółki) są obowiązane do zatwierdzenia tego regulaminu (instrukcji), aby na jego podstawie mogły być wystawione prawidłowe faktury dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Instytut Studiów Podatkowych opracował i od ponad 7 lat aktualizuje kolejne wersje „Instrukcji wystawiania faktur dla potrzeb podatkowych” (Regulaminu Fakturowania), która jest stosowana przez wielu podatników. Najnowsza wersja Regulaminu Fakturowania, uwzględniająca stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r., obejmować będzie swoją treścią również nowy model fakturowania, obowiązujący od tej daty.